Kĩ Thuật Cơ Bản Photoshop

Thiết kế là điều quan trọng quyết định bậc nhất việc khách hàng có tham gia tìm hiểu sản phẩm của bạn hay không. Với những bước cơ bản về thiết kế photoshop, bạn có thể tự mình tạo ra những bức ảnh sống động cho công việc kinh doanh.

Course curriculum

Instructor(s)