HIỂU TOÁN TIẾNG ANH

Mở đầu cấp 2 sẽ là thời gian hiệu quả để các bạn học sinh lớp bắt đầu làm quen với toán tiếng anh. Khoá học được xây dựng giúp học sinh học các khái niệm cơ bản trong toán bằng tiếng anh. Các dạng bài , các từ vựng và các cách học hiệu quả, linh hoạt, dễ theo sát học sinh là điểm mạnh của khoá học.
luyện toán tiếng anh lớp 6

LỢI ĐIỂM KHOÁ HỌC

Việc học tập bằng tiếng anh đã là một điểm mạnh dành cho các bạn học sinh sau này. Tuy nhiên, cách học linh hoạt, dễ hiểu và phù hợp với khả năng của nhiều bạn học sinh sẽ tăng khả năng tiếp thu lên cao nhất.

 • NỘI DUNG : học toán lớp 6 và ứng dụng thường xuyên tiếng anh cho việc ghi chép, học hỏi và nghe giảng. Tiếng anh lúc này là công cụ đắc lực để học các môn học khác.

 • HỌC ONLINE: cách học được nhiều bạn quan tâm vì thời gian linh hoạt, địa điểm học không gò bó và dễ dàng xem lại bài học mỗi khi cần thiết.

 • QUY TRÌNH: các bước học qua video dạy lý thuyết, video bài tập thực hành và bài TEST giúp học sinh được tiếp xúc đa dạng với bài học và làm quen dần với cách kiểm tra trên máy tính.

Thông Tin Khoá Học

Sử Dụng Tiếng Anh Đề Làm Quen Với Các Thuật Ngữ Toán Học Là Mục Tiêu Chính Của Khoá Học.

 • 1

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI HỌC LỚP HỌC ĐIỆN TỬ - TOÁN TIẾNG ANH LỚP 6

 • 3

  Bài 2: Order Of Operation - Properties - Algebra

  • 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ OPERATION - PROPERTIES - ALGEBRA
  • 2.BÀI TẬP QUESTION PAPER
  • PDF File Cho Bài Tập Order Of Operation - Properties - Algebra
  • 3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TEST ONLINE - OPERATION - PROPERTIES - ALGEBRA
  • 4. BÀI TEST ONILNE - OPERATION PROPERTIES ALGEBRA
 • 4

  Bài 3: Solving Equation - Giải Phương Trình

  • 1. Lý Thuyết SOLVING EQUATION
  • 2. Hướng dẫn đọc EVERYDAY
  • PDF File Cho Bài Tập Đọc EVERYDAY
  • 3. Hướng dẫn làm bài tập Question Paper - Solving Equation
  • PDF File Cho Bài Tập Solving Equation
  • 4. Hướng Dẫn Làm Bài Test Online - Solving Equation
  • 5. Bài Test Online - SOLVING EQUATION
 • 5

  Buổi 4: Divisibility Patterns

  • 1. Lý Thuyết DIVISIBILITY PATTERNS
  • 2. Question Paper của DIVISIBILITY
  • PDF File Cho Bài Tập DIVISIBILITY
  • 3. Hướng Dẫn Test Online - DIVISIBILITY
  • 4. Bài Test Online - DIVISIBILITY
 • 6

  Buổi 5: Factors And Multiples

  • 1. Lý Thuyết Factors And Multiples
  • 2. Chữa Question Paper - Factors and Multiples
  • PFD File Cho Bài Tập Factor and Multiples
  • 3. Hướng Dẫn Test Online - Factors and Multiples
  • 4. Bài Test Online - Factors and Multiples.
 • 7

  Buổi 6: GCF and LCM

  • 1. Lý Thuyết GCD và LCM
  • 2. Question Paper GCF và LCM
  • 3. Hướng Dẫn Làm Bài Test Online - GCF và LCM
  • 4. Bài Test Online - GCF và LCM
 • 8

  Buổi 7: Luyện Tập

  • 1. Hướng Dẫn Học Tập Buổi 7
  • 2.1. Các Bài Kiểm Tra Ôn Tập - Bộ 1 - Addition and Subtrahend
  • 2.2. Các Bài Kiểm Tra Ôn Tập - Bộ 1 - EXPONENT
  • 2.3. Các Bài Kiểm Tra Ôn Tập - Bộ 1 - Order of Operation - Properties - Algebra
  • 2.4. Các Bài Kiểm Tra Ôn Tập - Bộ 1 - Solving Equation
  • 3.1. Luyện tập Bộ 2 - Tính chia hết
  • 3.2. Luyện tập Bộ 2 - Ước - Bội
  • 3.3 Luyện tập Bộ 2 - GCF and LCM - Prime Factorisation
  • 4.1. Bài Tập Nâng Cao GCF and LCM
  • 4.2. Đáp Án Bài Tập Nâng Cao GCF and LCM
 • 9

  Buổi 8 : Ending Examination

  • Bài Test - Ending Examination
  • PDF File Cho Bài Test - Ending Examination
 • 10

  Buổi 9: Luyện Tập GCF and LCM

  • 1. Bài Test luyện tập tìm GCF và LCM
  • PDF File Cho Bài Luyện Tập GCF và LCM
 • 11

  Buổi 10: Finding the numbers

  • 1. Hướng Dẫn Câu Hỏi Dạng 1. Finding The Number.
  • 2. Hướng Dẫn Dạng Câu Hỏi 2 - Finding The Number
  • 3. Hướng Dẫn Câu Hỏi Dạng 3 - Finding The Number
  • 4. Bài Test Luyện Tập - Finding The Numbers.
 • 12

  Buổi 11: Số Nguyên Âm - Negative Numbers

  • 1. Làm Quen Với Số Âm - Phần 1
  • 2. Làm Quen Với Số Âm - Phần 2
  • 3. Làm Quen Với Số Âm - Phần 3
  • 4. Làm Quen Số Âm - Phấn 4
  • 5. Question Paper và Bài Test Online
  • PDF File Cho Bài Test Negative Number
 • 13

  Buổi 12: Luyện Tập Negative Numbers

  • 1. Bài Test online LUYỆN TẬP NEGATIVE NUMBERS
 • 14

  Buổi 13: Multiplication Negative Numbers - Absolute Value

  • 1. Luyện Tập Negative Number và Multiplication
  • 2. Giới Thiệu Absolute Value - Giá trị truyệt đối
  • 3. Bài Test Online
 • 15

  Buổi 14: Giải Absolute Value Equation Như Thế Nào?

  • 1. Giải Absolute Value Như Thế Nào?
  • 2.Bài Test Online - Giải Absolute Value Equation
 • 16

  Buổi 15: Finding The Maximum And Minimum Value

  • 1. Tìm MINIMUM VALUE Trong Absolute Value
  • 2. Tìm MAXIMUM VALUE Trong Absolute Value
  • 3. Bài Test Online Tìm Maximum và Minimum trong Absolute Value.
 • 17

  Buổi 16: Giới Thiệu và Luyện Tập về FRACTION

  • 1. Giới Thiệu Về Phân Số - FRACTION
  • 2. Fraction Of Something - Bài Tập Phân Số 1
  • 3. Fraction Of Time Bài Tập Phân Số 2
  • 4. Bài Test Online FRACTION
 • 18

  Buổi 17: Operations of Fraction

  • 1. Operations of Fraction - Các phép tính với phân số
  • 2. Bài Test Operations of Fractions
 • 19

  Buổi 18: Word Problem - Fraction

  • 1. Luyện tập Toán Đố - Fraction Word Problem
  • 2. Bài Test online Fraction - Chủ Đề Word Problem
 • 20

  Buổi 19: How To Reduce Fraction To The Simplest Form

  • 1. Hướng Dẫn Rút Gọn Phân Số Thành Phân Số Tối Giản
  • PDF File Cho Bài Tập Tối Giản Phân Số
  • 2. Bài TEST Rút Gọn Phân Số Thành Phân Số Tối Giản
 • 21

  Buổi 20: Percentage

  • 1. Giới Thiệu Về Phần Trăm (Percentage %) Và Các Bài Tập Về Phần Trăm
  • 2.Bài Tập Percentage - Test Online
 • 22

  Buổi 21 Luyện Tập Percentage

  • 1. Luyện Tập Về PERCENTAGE Theo Dạng Bài Của Cambridge - IGCSE Program
 • 23

  Buổi 22: Linear Equation - Phương Trình Tuyến Tính

  • 1. Giới Thiệu Linear Equation - y = mx + c
  • 2. Tìm c trong Linear Equation on GRAPHS
  • 3. Tìm m và full equation of line on GRAPHS
  • 4. Find Equation of line with gradients and point
 • 24

  Buổi 23: Fundamental Geometry - Hình Học Căn Bản

  • 1. Lý thuyết Fundamental Geometry
  • 2. Bài Test Fundamental Geometry.
 • 25

  Buổi 24: TRIGONOMETRY 1 - Finding Side In Right-angles Triangles

  • 1. Xác định Opp Adj Hyp trong tam giác vuông
  • 2. Công thức sin cosine tan trong tam giác vuông
  • 3. Tìm Cạnh Một Tam Giác Ứng Dụng SOH CAH TOA
  • 4. Luyện Tập Thêm Về Bài Tập Tìm Cạnh Trong Tam Giác
 • 26

  Buổi 25: Trigonometry 2 - Finding angles based on SOH CAH TOA

  • 1. Lý Thuyết Cơ Bản Tìm Góc Của Triangles Dựa vào SOH CAH TOA
  • 2. Luyện Tập Tìm Góc dựa vào SOH CAH TOA
  • 3.Bài Test Online - Tìm góc Dựa vào SOH CAH TOA
  • PDF File Cho Bài Test - Tìm Góc Dựa Vào SOH CAH TOA
 • 27

  Buổi 26: Trigonometry - SINE RULES trong tam giác vuông

  • 1. Lý Thuyết SINE RULES - Trigonometry
  • 2. Luyện Tập SINE RULES - Trigonometry
  • 3. Bài Test SINE RULES
  • PDF File Cho Bài Test SIN RULES
 • 28

  Buổi 27: Solve LINEAR EQUATION

  • 1. Giới Thiệu Giải Linear Equation Phần 1
  • 2. Bài Test Solving Linear Equation - Basic

GIỚI THIỆU VỀ HAPPYMATH

Từ luyện thi đại học Việt đến luyện toán quốc tế.

Khởi động bằng việc luyện thi đại học tại Việt Nam. Từ 2012, mình bắt đầu nghiên cứu và giảng dạy các chương trình học của Singapore và Mỹ. Sau nhiều năm giảng dạy, các bài học được hoàn chỉnh hơn và phù hợp với nhiều bạn học sinh trong và ngoài nước hơn. Các học sinh của mình hầu hết là các bạn du học sinh đang học ở nước ngoài, học sinh trường quốc tế tại Việt nam. Tất cả đều được mình chia sẻ kiến thức qua hình thức học online. Theo mình đây là cách học hay và vô cùng linh hoạt cho học sinh và giáo viên.

Giáo Viên Giảng Dạy Khoá Học

Nguyễn Anh Đức

Giảng Viên

Nguyễn Anh Đức

Bắt đầu nghiên cứu và dạy toán quốc tế từ năm 2012, trải qua nhiều giáo trình dạy toán quốc tế: IGCSE, IB math, A level, Luyện thi đại học Mỹ SAT, SSAT, GMAT, GRE... mình mong muốn được giảng dạy cách học toán và tiếng anh mới cho nhiều bạn học sinh Việt Nam hơn. Bằng cách học toán bằng tiếng anh, tính ứng dụng của tiếng anh sẽ rõ rệt hơn khi được sử dụng vào môn khoa học cụ thể. Từ đó, mở rộng vốn từ của học sinh và giúp các em dần làm quen với cách học quốc tế.